Pokyny

POKYNY KE STAŽENÍ V PDF

POKYNY

Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati 2019

Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP – žebříček A

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN

Český svaz orientačních sportů (ČSOS)

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT

TJ Tatran Jablonec, oddíl orientačního běhu

DATUM

21. – 22. 9. 2019

CENTRUM

Louka v obci Janov nad Nisou – Hraničná (okres Jablonec nad Nisou)

GPS: 50.7642403N, 15.1572186E.

V místě bude dostatek místa pro postavení klubových stanů a parkování osobních aut.

PARKOVÁNÍ A PŘÍJEZD

Parkování osobních automobilů je v bezprostřední blízkosti arény, parkoviště autobusů a karavanů 1,3 km (vzdálenost od místa výstupu z autobusu do centra je 800 m – obě cesty značeny žlutými fáborkami). Za auto a karavany bude vybíráno parkovné ve výši 80 Kč/víkend, autobus zdarma. Část cesty bude oproti běžnému režimu jednosměrná, dodržujte pokynů pořadatelů a dopravního značení.

ARÉNA

Nachází se v centru závodů.

 • v aréně třídíme odpad, prosím respektujte označení odpadových nádob Plasty resp. Směsný odpad
 • pití po závodě bude vydáváno v plastových lahvích, prosíme o sešlápnutí, bude jich moc
 • v aréně budou k dispozici stánky s teplým občerstvením a nápoji (pivo/limo)
 • prosíme nepoužívejte jídelní stany jako šatnu
 • klubové stany stavějte pouze ve vyznačeném sektoru.

DRUH ZÁVODU

Sobota 21. 9. 2019 klasická trať – kvalifikace

Neděle 22. 9. 2019 klasická trať – finále

VZDÁLENOSTI

Parkoviště auto – centrum 200 m

Parkoviště bus – centrum 1300 m

Centrum – cíl 0 m

Parkoviště – ubytování tělocvična 3 000 m

PROGRAM

Sobota 21. září 2019

8:00 – 11:00 prezentace (v centru závodů) *

11:00 start 00 MČR

11:00 – 13:00 veřejný závod

11:30 uzavření karantény MČR

12:40 první startující Veteraniády

16:45 uzavření cíle

* Změny (čip, ubytování) pouze v sobotu do 10:00. Po této době už není možné cokoliv měnit.

Neděle 22. září 2019

8:00 – 9:30 prezentace (pouze veřejný závod)

9:00 start 00

11:12 první startující v kategorii MČR

12:00 uzavření karantény

14:55 předběžný doběh posledního startujícího MČR

15:15 vyhlášení výsledků

16:15 uzavření cíle

SYSTÉM RAŽENÍ

Elektronické, jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON včetně cílových jednotek (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). Bezkontaktní čipy se automaticky nastartují při oražení krabičky CHECK ve startovním koridoru. Při oražení cílové krabičky se čip vypne. V případě poruchy jednotek SI na kontrolách, je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním ražením je závodník povinen předat ke kontrole v cíli. Závodník je povinen vyčíst si po doběhu svůj čip, a to i v případě, že závod nedokončil. Čas je měřen s přesností na celé vteřiny. Na prezentaci je možné v omezené míře zapůjčit čip.

TERÉN

Typicky jizerskohorský – velmi kopcovitý (zejména ve finále), řada skal, kamenů a kupek, místy podmáčený, středně hustá síť cest, částečně těžká podložka (borůvčí, kameny).

ZÁVODNÍ PROSTOR

Veškerý prostor závodní mapy mimo značenou cestu na start a prostor karantény. Závodníkům je povolen vstup do závodního prostoru pouze v časovém intervalu mezi okamžikem svého startu a průchodem cílem.

POVINNÉ ÚSEKY

  • Start – začátek orientace
  • Sběrná kontrola – cíl

Budou vyznačeny koridory, případně fáborky.

OBČERSTVENÍ

Po oba dny v cíli, v karanténě (u startu) oba dny; na trati na kontrolách (vyznačeno v piktogramech) a na postupu (vyznačeno v mapě). K dispozici voda.

PRVNÍ POMOC

V cíli. Zajišťuje Horská služba Jizerské hory.

WC

Mobilní toalety v centru závodů i na startech.

MYTÍ

V centru závodů bude k dispozici voda na základní umytí – zajišťují Hasiči Janov nad Nisou.

VÝSLEDKY

Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů, konečné budou k dispozici na webu závodu a v ORISu. Bude zajišťován on-line přenos mezičasů z radiokontrol, ty budou dostupné na internetové adrese liveresultat.orientering.se.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

Předpokládaný čas vyhlášení v neděli od 15:15 hod. Bude vyhlášeno šest nejlepších závodníků v kategoriích D21 a H21, tři nejlepší závodníci ve všech ostatních kategoriích.

DĚTSKÁ ŠKOLKA

Po oba dny bude pořadatel nabízet dětskou školku, ve které budete moci odložit svou ratolest na dobu nezbytně nutnou. Minimální věk dítěte jsou 3 roky.

INFORMACE

web www.tatran.org/mcr2019

ORIS kvalifikace - https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4307

finále - https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4306

kontaktní osoby změny/dohlášky – Jiří Řehoř, jrehor@email.cz, 724 094 807

organizace – Zdeněk Zuzánek, Zuzanek.Zdenek@uhul.cz, 721 944 639

sportovní záležitosti – Jan Picek, jan.picek@mymaps.cz, 608 324 456

PŘEDPIS

Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2019

PROTESTY

Vklad při podání protestu je 400 Kč. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit na adresu: Martin Posselt, Nádražní 437, 468 02 Rychnov u Jablonce n. N.

UPOZORNĚNÍ

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Závody probíhají v CHKO Jizerské hory, dodržujte návštěvní řád CHKO. Přísný zákaz vstupu na soukromé pozemky, nově osázené paseky (které budou ohraničené v terénu) a do oplocenek (značka 524.0).

Závodním prostorem prochází zpevněné cesty, kde je možný provoz cyklistů, výjimečně pak výskyt aut a lesní techniky. Doporučujeme tejpování a repelenty proti klíšťatům.

Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.

UBYTOVÁNÍ

Pořadatel zajišťuje pouze nouzové ubytování v tělocvičně v ZŠ Rýnovice (GPS 50.7456358N, 15.1514572E). Tělocvičny se otevírají v pátek v 18:00 a v sobotu v 17:00, v sobotu i v neděli je nutné opustit tělocvičny do 9:00 hodin. Věnujte zvýšené pozornosti embargovaného prostoru (https://mcr2019.tatran.org/prostor) - nachází se v blízkosti školy.

VEŘEJNÝ ZÁVOD

Pokyny k veřejnému závodu jsou v samostatném dokumentu.

JURY

Dominika Pachnerová (CHA), Martin Škvor (KAM), Tomáš Landovský (PGP)

HLAVNÍ FUNKCIONÁŘI

Ředitel závodu: Zdeněk Zuzánek

Hlavní rozhodčí: Martin Posselt (R1)

Stavba tratí: kvalifikace Dušan Novotný (R1), finále Jan Picek (R1)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přihlášením se na tento závod účastník bere na vědomí, že pořadatel je oprávněn v nezbytné nutné míře zveřejnit jeho osobní údaje v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systému ORIS. Závodníci běžící s GPS jednotkou berou na vědomí, že bude zaznamenávána trasa jejich pohybu v průběhu závodu. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie a videa sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Během závodu mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB). V případě, že si nepřejete být foceni, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Závody probíhají za podpory města Jablonec nad Nisou a obce Janov nad Nisou

KVALIFIKACE – SOBOTA 21. 9. 2019

START

  • 00 = 11:00, intervalový
  • Cesta je na start vyznačena modrobílými fáborky
  • Vzdálenost je 2400 m, převýšení 180 m
  • Vstup do zóny karantény před startem je pro závodníky Veteraniády ČR možný až po času 12:25 (startovní čas 85).

KARANTÉNA

 • Všichni závodníci MČR (HD16-21) musí projít vstupem do karantény, kde orazí kontrolní SI jednotku, nejpozději ve startovním čase 30 = 11:30 hod. Od této chvíle již nesmí karanténu až do svého startovního času opustit, mohou z ní pouze pokračovat na start.
 • Vzdálenost z centra závodů je 2100 m, převýšení 180 m
 • V karanténě bude k dispozici přístřešek, pitná voda, WC a odvoz věcí do cíle. Bude zde vyhrazen prostor pro rozcvičení a rozběhání (vyznačeno v terénu).
 • Přísný zákaz používání jakékoliv telekomunikační techniky v karanténě.
 • Do karantény můžou být vpuštěni i další osoby (např. trenéři), vstup je však možný pouze jednorázově a opuštění tohoto prostoru je možné až po uzavření karantény (po 11:30).
 • Karanténa navazuje na startovní prostor.

TRÉNINKOVÁ MAPKA

 • K dispozici 5 tréninkových kontrol na cestě na start.
 • Mapky budou vydávány samoobslužně v centru závodů.
 • Prostor tréninkové mapky je od centra vzdálen 1500 m, bude označeno cedulí PROSTOR TRÉNINKOVÉ MAPKY

STARTOVNÍ ČÍSLA

Nejsou pro žádné kategorie.

MAPA

Pro kategorie MČR (DH16-21): Maliník, 1 : 15 000, E = 5 m, rozměr A4

Pro ostatní kategorie: Maliník, 1 : 10 000, E = 5 m, rozměr A3

  • Mapový klíč ISOM 2017, stav září 2019.
  • Pro všechny kategorie vodovzdorně upravená
  • Mapovali: Josef Borůvka, Roman Horký, Zdeněk Janů, Zdeněk Rajnošek a Jiří Vištejn. Hl. kartograf: Jan Picek.
  • Závodníci MČR obdrží mapu (označenou svými identifikačními údaji) na startovní čáře.
  • Závodníci ostatních kategorií si mapu odebírají samoobslužně ve výdejně map mezi startovní čárou a mapovým startem
  • Mapy se odevzdávají v cíli, výdej map bude v sobotu po odstartování posledního závodníka sobotní kvalifikace (tj. ve 14:45)

POPISY KONTROL

 • Kategorie MČR pouze na mapě.
 • Veteraniáda ČR formou piktogramů k dispozici v centru závodů a rovněž na mapě.

ČASOVÝ LIMIT

Kategorie D21, H21 150 min., ostatní kategorie 120 min.

POSTUPOVÝ KLÍČ DO NEDĚLNÍHO FINÁLE A

 • MČR: D16, H16, D18, H18 – 3 rozběhy, 6 závodnic/závodníků z každého rozběhu
 • MČR: D20, H20 – 2 rozběhy, 9 závodnic/závodníků z každého rozběhu
 • MČR: D21 – 4 rozběhy, 6 závodnic z každého rozběhu
 • MČR: H21 – 4 rozběhy, 8 závodníků z každého rozběhu
 • Veteraniáda ČR: Prvních 50 % závodnic/závodníků z kvalifikace, maximálně však 30. Při menším počtu závodníků v kvalifikaci než 10 se finále na skupiny A a B nerozděluje.

FINÁLE – NEDĚLE 22. 9. 2019

START

 • 00 = 9:00, intervalový
 • Cesta je na start vyznačena modrobílými fáborky
 • Vzdálenost je 2800 m, převýšení 125 m

Předběžné starty prvních startujících v jednotlivých kategoriích:

D16A 142 D45A 1 H16C 56 H45A 1

D16B 53 D45B 1 H18A 144 H45B 0

D16C 0 D50A 64 H18B 1 H50A 2

D18A 162 D50B 1 H18C 55 H50B 0

D18B 79 D55A 0 H20A 153 H55A 0

D18C 1 D55B 1 H20B 64 H55B 0

D20A 175 D60A 64 H20C 2 H60A 96

D20B 25 D60B 1 H21A 132 H60B 69

D21A 161 D65A 2 H21B 0 H65A 1

D21B 0 D65B 45 H21C 30 H65B 3

D21C 2 D70 0 H21D 72 H70A 2

D35A 0 D75 1 H35A 1 H70B 52

D35B 70 H35B 38 H75 2

D40A 54 H16A 143 H40A 0 H80 0

D40B 1 H16B 2 H40B 2


STARTOVNÍ LISTINY

Budou zveřejněny v sobotu večer na webu závodu a budou vyvěšeny v centru závodů během nedělního rána.

KARANTÉNA

Vzdálenost z centra závodů je 2600 m, převýšení 120 m.

Všichni závodníci finále A Mistrovství ČR (DH16-21) musí projít vstupem do karantény, kde orazí kontrolní SI jednotku, nejpozději ve startovním čase 180 = 12:00 hod. Od této chvíle již nesmí karanténu až do svého startovního času opustit, mohou z ní pouze pokračovat na start. V karanténě bude k dispozici přístřešek, pitná voda, WC a odvoz věcí do cíle. Bude zde vyhrazen prostor pro rozcvičení a rozběhání (vyznačeno v terénu). Zákaz používání jakékoliv telekomunikační techniky v karanténě. Do karantény můžou být vpuštěni i další osoby (např. trenéři), vstup do tohoto prostoru je možný až do uzavření karantény (do 12:00).

TRÉNINKOVÁ MAPKA

Nebude k dispozici.

STARTOVNÍ ČÍSLA

Závodníci kategorií finále A Mistrovství ČR (DH16-21) běží se startovními čísly, která si vyzvednou samoobslužně na předstartu. Závodníci jsou povinni si upevnit startovní číslo viditelně na hruď.

GPS

Všichni závodníci kategorií D21A a H21A běží s GPS jednotkami, které jim budou vydány pořadatelem v karanténě. Dostavte se, prosím, nejpozději 5 min před svým vstupem do prvního koridoru. Seznam závodníků bude zveřejněn na webu závodu v sobotu večer, dále bude vyvěšen v centru závodů a v karanténě. GPS jednotky budou po doběhu vybírány v cíli. Nevyzvednutí GPS jednotky je důvodem k diskvalifikaci. Je povolena vlastní vestička na GPS jednotku.

MAPA

Pro kategorie MČR (DH16ABC-21ABCD): Maliník, 1 : 15 000, E = 5 m, rozměr A3

Pro ostatní kategorie: Maliník, 1 : 10 000, E = 5 m, rozměr A3

  • Mapový klíč ISOM 2017, stav září 2019.
  • Pro všechny kategorie vodovzdorně upravená.
  • Mapovali: Mapovali Josef Borůvka, Roman Horký, Zdeněk Janů, Matěj Klusáček, Jan Picek, Jan Potštejnský, Zdeněk Rajnošek a Jiří Vištejn. Hl. kartograf: Jan Picek.
  • Mapy se odevzdávají v cíli, výdej map bude od 12:00
  • Kategorie H21A má výměnu mapy – na 14. kontrole otočí závodník mapu a pokračuje svoji trať podle druhé mapy na rubu (nic se nikam neodhazuje ani nebere)

POPISY KONTROL

  • Kategorie finále A MČR (DH16-21) formou piktogramů k samoobslužnému vyzvednutí v prvním startovním koridoru. K dispozici budou izolepy, nůžky, zvýrazňovače.
  • Ostatní kategorie formou piktogramů k dispozici v centru závodů.
  • Všechny kategorie mají popisy kontrol i na mapě.

ČASOVÝ LIMIT

Kategorie D21 a H21 180 min., ostatní kategorie 150 min.

PARAMETRY TRATÍ