Rozpis

Rozpis ke stažení:


ROZPIS

Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati 2019

Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP – žebříček A

veřejný závod

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN

Český svaz orientačních sportů (ČSOS)

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT

TJ Tatran Jablonec, oddíl orientačního běhu

DATUM

21. – 22. 9. 2019

CENTRUM

Louka v obci Janov nad Nisou – Hraničná (okres Jablonec nad Nisou)

GPS: 50.7642403N, 15.1572186E.

V místě bude dostatek místa pro postavení klubových stanů a parkování osobních aut.

DRUH ZÁVODU

Sobota 21. 9. 2019 klasická trať – kvalifikace

Neděle 22. 9. 2019 klasická trať – finále

KATEGORIE

Mistrovství ČR: D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21

Veteraniáda ČR: D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, H35, H40, H45, H50, H55,

H60, H65, H70, H75, H80

Veřejný závod: T2, T3, T5, T8 (více níže)

PŘEDPIS

Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2019

PŘIHLÁŠKY

Za základní vklad do neděle 1. 9. 2019 přes přihlašovací systém http://oris.orientacnisporty.cz/. Ve výjimečných případech v povinném formátu ČSOS e-mailem na adresu: jrehor@email.cz. (přihlášku považujte za přijatou až po obdržení potvrzení). Po 8. září není možné se hlásit do kategorií MČR a Veteraniády, pouze na veřejný závod.

VKLADY

do 1. 9. 2019 (včetně) do 8. 9. 2019 (včetně) Po 8. 9. 2019

DH16 – DH55 500,- Kč/oba závody 750,- Kč/oba závody -

DH60 – DH75, H80 360,- Kč/oba závody 540,- Kč/oba závody -

veřejný závod 150,- Kč/závod 150,- Kč/závod 150,- Kč/závod

ÚHRADA

Platby za vklady, půjčovné SI a ubytování je nutné odeslat nejpozději v termínu uzávěrky přihlášek bankovním převodem na účet TJ Tatran Jablonec, z.s.: 960640339/0800, VS 27+číslo klubu podle adresáře ČSOS (VS je vygenerovaný za klubovou přihláškou v ORISu). Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.

VEŘEJNÝ ZÁVOD

Po oba dny připravujeme závod pro veřejnost v několika kategoriích:

· T2 (cca 2 km, velmi jednoduchá trať v úrovni H10, pro začátečníky)

· T3 (cca 3,5 km, trať v úrovni D14, pro mírně pokročilé)

· T5 (cca 5-6 km, trať pro zkušené závodníky)

· T8 (cca 7-9 km, trať pro zkušené závodníky)

Veřejný závod bude probíhat v sousedním prostoru MČR a Veteraniády, včetně jiného startu (kvalifikace i finále) a cíle (jen kvalifikace). U veřejného závodu se nebude konat vyhlášení vítězů. Startuje se na startovní krabičku libovolně v čase od 0 do 150 každý den, min. však s rozestupem 2 min v dané kategorii. Přihlášky přes ORIS, na místě pouze omezený počet vakantů.

PREZENTACE

Sobota 21. 9. 2019 8:00 – 11:00 v centru závodů

Neděle 21. 9. 2019 8:00 – 9:30 v centru závodů (pouze veřejný závod)

Změny (čip, ubytování) pouze v sobotu do 10:00 za poplatek 50 Kč/změna. Změna kategorií a jmen (vyjma veřejného závodu) lze pouze do 8. září.

PARKOVÁNÍ

Parkování osobních automobilů v blízkosti arény, parkoviště autobusů cca 1,5 km (od místa možného výstupu 600 m). Prosíme kluby, které přijedou na MČR autobusem, aby svůj požadavek daly do ORISu (doplňkové služby). V případě, že tak neučiní, nemusejí mít prostor pro parkování.

VZDÁLENOSTI

Parkoviště – centrum do 200 m

Centrum – start do 3 000 m

Centrum – cíl 0 m

Centrum – ubytování do 10 km

START 00

Sobota 21. 9. 2019 – kvalifikace, 11:00, intervalový

Neděle 22. 9. 2019 – finále, 9:00, intervalový

TERÉN

Typicky jizerskohorský – velmi kopcovitý, řada skal, kamenů a kupek, místy podmáčený, středně hustá síť cest, částečně těžká podložka (borůvčí, kameny).

MAPY

Pro kategorie DH16 – DH21: 1 : 15 000, E=5 m, mapový klíč ISOM 2017, stav 9/2019

Pro ostatní kategorie: 1 : 10 000, E=5 m, mapový klíč ISOM 2017, stav 9/2019

Mapovali Josef Borůvka, Roman Horký, Zdeněk Janů, Matěj Klusáček, Jan Picek, Jan Potštejnský, Zdeněk Rajnošek a Jiří Vištejn. Pro všechny kategorie budou mapy vodovzdorně upraveny (voděodolný obal).

SYSTÉM RAŽENÍ

Elektronické jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON. Zapůjčení čipu SIAC – 100 Kč/oba dny (objednávka před doplňkové služby v ORISu), klasický čip – 80 Kč/ oba dny.

DĚTSKÁ ŠKOLKA

Po oba dny bude pořadatel nabízet dětskou školku, ve které budete moci odložit svou ratolest na dobu nezbytně nutnou.

PROTESTY

Vklad při podání protestu je 400 Kč. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit na adresu: Martin Posselt, Nádražní 437, 468 02 Rychnov u Jablonce n. N.

UPOZORNĚNÍ

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.

Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.

UBYTOVÁNÍ

Pořadatel zajišťuje pouze nouzové ubytování ve vlastním vybavení ve školách (do 10 km od centra závodů):

· z pátku 20. 9. na sobotu 21. 9. 2019 za 100 Kč/osobu/noc

· ze soboty 21. 9. na neděli 22. 9. 2019 za 100 Kč/osobu/noc.

Objednávky probíhají v přihlašovacím systému http://oris.orientacnisporty.cz a úhradu proveďte společně s vkladem. Další možnosti ubytování budou uvedeny na webu závodu.

TRÉNINKOVÉ MOŽNOSTI

V okolí závodního prostoru je možné absolvovat několik tréninkových jednotek na nových mapách Břízky, Bramberk a Slovanka. Další informace a objednání map na adrese jan.picek@mymaps.cz

INFORMACE

web www.tatran.org/mcr2019

ORIS kvalifikace - https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4307

finále - https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4306

kontaktní osoby Zdeněk Zuzánek, Zuzanek.Zdenek@uhul.cz, 721 944 639

Jan Picek, jan.picek@mymaps.cz, 608 324 456

HLAVNÍ FUNKCIONÁŘI

Ředitel závodu: Zdeněk Zuzánek

Hlavní rozhodčí: Martin Posselt (R1)

Stavba tratí: kvalifikace Dušan Novotný (R1), finále Jan Picek (R1)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přihlášením se na tento závod účastník bere na vědomí, že pořadatel je oprávněn v nezbytné nutné míře zveřejnit jeho osobní údaje v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systému ORIS. Závodníci běžící s GPS jednotkou berou na vědomí, že bude zaznamenávána trasa jejich pohybu v průběhu závodu. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie a videa sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Během závodu mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB). V případě, že si nepřejete být foceni, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 2.7.2019


Závody probíhají za podpory města Jablonec nad Nisou